Om Ingridplassen

Velkommen til Ingridplassen!

Beliggenheten av det tidligere husmannsbruket «Ingridplassen» viser at det over lang tid har bodd mennesker i dette lune området mellom sjøen i Storvika og de skogkledde bergene på Bjørset. Her tiner snøen først om våren, og for den som liker den varme delen av året er sesongen lang. For 70 år siden ble området utviklet til et boligområde som ble preget av store barnefamilier, og det var vanlig med generasjonsboliger med besteforeldre i samme hus. I 2022 regnes dette området som en av Moldes «indrefileter». Bjørsetfjæra er blitt enda mer attraktiv og gjort enda mer tilgjengelig med friområde mot sjøen. Molde sentrum er ca 1 km unna, og man kommer dit på en miljøvennlig måte ved å bruke gang- og sykkelvei uten bakker, eller ta bussen som starter i Djupdalen og ender i Årølia. Utsikten er uhindret av andre boliger, og den lave høyden over havet gir en spesiell panoramaeffekt over Romsdalsalpene.

Allerede før vi flytter inn vet vi at dette er og blir noe helt spesielt for oss. Kvalitetene i prosjektet og beliggenheten gjør dette svært attraktivt og en fin plass å skape et hjem. To ingeniører og en lege står bak prosjektet og har en visjon om fremtidsrettede seniorboliger med «utvidet livsløpsstandard». Romslig innendørs parkering for beboere og gjester med direkte adkomst til trapp og heis, romslige boder og fellesarealer tilrettelagt for aktivitet og utvidet livsløpsstandard. Utendørs fellesarealer med beplantning, grønne plener og mulighet for hage/dyrking, interne gangsoner og felles lekeplass på egen tomt og god avskjerming med støyvoll mot hovedveg. Nye moderne leiligheter med energiøkonomiske og klimavennlige løsninger, hvor alt er nytt og med garantier om noe skulle vise seg å ikke være i orden. Alt du trenger ligger i nærheten. Ingridplassen gir deg en lettvint hverdag — med ideell beliggenhet, et godt nabolag og fremtidsrettet bolig.

Utbygger Julsundvegen 91-93 AS